Změna od 1. 11. 2021 - zkrácená platnost testů!!!!!POZOR!!!!! Od 1. 11. 2021 se změnila délka platnosti testů. Víte, ale přesto vyvěšuji.
VSTUP DO STUDIA POUZE PŘI NEGATIVITĚ NA C19!
PROSÍM JE NUTNÉ, ABY KAŽDÝ KLIENT PŘED LEKCÍ PODEPSAL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE SPLŇUJE JEDNU Z TĚCHTO MOŽNOSTÍ PROKÁZÁNÍ NEGATIVITY NA C19, PRO PŘÍPADNOU KONTROLU.
 
1. Osoba podstoupila RT-PCR vyšetření na přítomnost viruSARS-CoV-2 s negativním výsledkem, platnost max. 72 hodin.
2. Osoba podstoupila rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, platnost max. 24 hodin.
3. Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát o provedeném vydávaní podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu.
4. Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
5. Osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní.
6. Osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

bodyform-jihlava, simona hniličková-trenérka, Kurzy hubnutí Jihlava